Български хелзинкски комитет

Мисия на неправителствената организация

Български хелзинкски комитет (БХК) е доброволно сдружение на граждани, желаещи да се занимават с наблюдение на ситуацията с човешките права в България и в други страни, както и с действия в тяхна защита.

Цели на организацията

Цели на сдружението: да насърчава уважение и защита за правата на човека; да лобира за законодателни промени за привеждане на българското законодателство в съответствие с международните стандарти; да поощрява обществен дебат по правозащитни проблеми и да популяризира правозащитната идея сред широката общественост.  
Работата на БХК се основава на: организиране на системни наблюдения върху ситуацията с човешките права в РБ и в чужбина; изготвяне на доклади за ситуацията с правата на човека и разпространяване в страната и в чужбина; изготвяне, превеждане и разпространяване на материали, свързани с теорията и практиката на правата на човека; организиране на конференции, семинари, публични акции и други законни форми на гражданската дейност свързани със защитата на човешките права; защита правата на отделни ФЛ И ЮЛ на територията на РБ и в чужбина.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info